Algemeen

Stichting ISAR Team bestaat uit enthousiaste reddingshondengeleiders die gezamenlijk hun honden opleiden in het zoeken naar vermiste personen. Zoekgebieden als puinlocaties, maar ook bosgebieden worden gebruikt om de reddingshonden een grote verscheidenheid aan situaties aan te bieden waarin zij kunnen leren om vermiste personen te zoeken. De kwaliteit van deze teams wordt getoetst tijdens examens die georganiseerd worden door verenigingen die zijn aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI) of de International Search and Rescue Dog Organisation (IRO). Daarmee worden onze teams getoetst door onafhankelijke keurmeesters. Via FCI, IRO of SIN examens kan een team een certificaat halen dat de mogelijkheid biedt voor reddingshondenteams om zich aan te melden bij de Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN) als inzetbaar reddingshondenteam.

Visie en Missie

Visie: Wij vinden dat reddingshondenteams de mogelijkheid moeten hebben ingezet te kunnen worden om te zoeken naar vermiste personen. Het is aan de geleider daar een bewuste keuze in te maken.

Missie: ISAR Team ondersteunt haar teams (hondengeleiders en hun honden) in de opleiding en certificering. Om ingezet te worden als volwaardig team delen alle teams hun kennis, neemt men deel aan internationale trainingsweken, -weekenden, seminars en workshops.  Zoveel mogelijk op het vlak van de zoektrainingen, maar ook seminars over het betreden van een plaats delict horen daarbij.

Ambities

  • De inzetbare teams op niveau van inzet houden. Deze teams zullen daarvoor deelnemen aan de eigen trainingen en minstens eenmaal per jaar deelnemen aan een buitenlandse intensieve training. De inzetten waar zij een bijdrage aan leveren worden geregistreerd en geëvalueerd.
  • Deelnemen aan de gezamenlijke oefendagen die 4 x per jaar door de SIN in samenwerking met de Nationale Politie worden georganiseerd.
  • De teams die nog naar het B-certificaat werken zullen daarvoor met de start van een nieuw jaar hun doelen benoemen. Hierop zal een plan gemaakt worden welke aan het eind van ieder jaar of aan het begin van het volgende jaar geëvalueerd wordt om eventueel een plan te kunnen bijsturen.
  • De teams die nog niet voldoen aan de vereisten om aan te melden als inzetbaar team bij de SIN worden de mogelijkheid geboden om als buddy aan te melden. Op deze manier kunnen zij wel al de nodige inzet ervaring opdoen die zij kunnen gebruiken op het moment dat zij met hun eigen hond inzetbaar zijn.
  • Het werven van contacten die kunnen zorgen voor trainingsterreinen.
  • Het werven van sponsoren voor de verbetering van de middelen, materialen en goederen ten behoeve van inzetten, de opleiding, training van te certificeren en op niveau houden van reddingshondenteams.

Strategisch stappenplan

Binnen Stichting ISAR Team hebben we momenteel honden in verschillende leeftijden. Van pup tot senior. Voor al deze honden trainen we minstens 1 x een dag in het weekend het zoekwerk. Afwisselend wordt er vlakte en puin getraind naar wat er op dat moment voor terrein voor handen is.

Naast de reguliere zoektraining in het weekend trainen we 1 x per twee weken een avond de gehoorzaamheid en hindernissen.

Stichting ISAR Team streeft ernaar om minstens twee maal per jaar deel te nemen aan een trainingsweek (-end) in het binnen- of buitenland met bevriende reddingshonden groepen.

De honden zullen in hun eerste twee a drie levensjaren zoveel mogelijk verschillende contexten aangeboden krijgen en getraind worden om de stap te maken naar het geschiktheidscertificaat al dan niet voorafgegaan door een VZH examen.

De teams die reeds hun B-certificaat hebben gehaald zullen de mogelijkheid krijgen een Mission Readiness Test bij de IRO af te leggen, aan te melden als inzetbaar team en zullen conditioneel, fysiek en mentaal op een goed niveau dienen te blijven zodat ook teams die niet de inzet verkiezen wel deel kunnen blijven nemen aan examens en wedstrijden.

Eenmaal per jaar komen de reddingshondenteams bij elkaar om hun doelen met elkaar te bespreken. Doelen kunnen dan worden bijgesteld of kracht bijgezet worden. Doelen zijn dan in het kader van de opleiding van het team en in het kader van het maken van een bewuste keuze om wel of niet bij te dragen aan inzetten waarbij gezocht wordt naar vermiste personen.

De activiteiten zullen zowel op de website (www.isarteam.nl) als op de Facebookpagina (https://www.facebook.com/groups/494861242209223) worden gepubliceerd.