Wilt u ons financieel helpen?

De hulp die de Stichting ISAR-Team biedt bij vermissingen en calamiteiten/rampen is in principe kosteloos. Stichting ISAR Team kan niet zonder financiële hulp via giften, donaties en sponsoren. Voor het aanschaffen van de benodigde uitrusting en materialen tijdens een inzet en/of training kunnen u ons helpen met een financiële bijdrage.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Onze stichting is een goed doel en ANBI geregistreerd. Daardoor is uw financiële bijdrage aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Onze stichting verwelkomt u graag als donateur. Met uw donatie ondersteunt u ons in de kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van portofoons, veiligheidsmiddelen die noodzakelijk zijn bij het betreden van een puinlocatie, goede verlichting om in het donker te kunnen zoeken etc.

Vanaf 1-1-2022 zijn giften aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi).
Dit betekend dat overgemaakte giften aan de Stichting ISAR Team fiscaal aftrekbaar zijn. Voor u en voor ons aantrekkelijk. Klik op de link om te zien wat het belastingvoordeel voor een ANBI inhoudt. Gebruik onderstaand QR code om donaties/giften over te maken.

Wilt u ons financieel helpen door te doneren? Dank u wel, daar zijn we heel erg blij mee!
 
IBAN: NL84RABO0376923180 
RSIN: 853018336 

Email: info@isarteam.nl